Ilse          Lars         Bogkøb        Links          Kontakt: lars@integrativpsykoterapi.dk

Integrative synsvinkler på psykiatrien:

  Særpræg-Særhed-Sygdom (1996)

  Smertegrænsen (2005)

  Skam - Sjælemord (jan 2013 på Hans Reitzels Forlag)

  Køb bøgerne!

  Olie på lærred "Tillid" af Ilse Kristensen

   

  Chefpsykolog Lars J. Sørensen

   

     "Smertegrænsen":

     Dansk Psykologisk Forlag 2005, s. 249

  "Vi bliver ikke psykisk syge, fordi vi får en psykisk sygdom. Vi bliver psykisk syge, fordi vi lider psykisk, når noget voldsomt og tilsyneladende meningsløst overgår os. Når vold, misbrug og terror bliver umenneskelige betingelser for tilværelsen, må vi reagere på det. Hvis ressourcerne til at reagere ikke er til stede i personen selv eller i vedkommendes netværk, bliver traumatiseringen en kendsgerning. Samtidig gør det ondt at se sammenhængen mellem traume og psykisk sygdom, så både de, der lider, og de, der forsøger at afhjælpe lidelsen, kan meget let komme til at indgå en tavs sammensværgelse om ikke yderligere at bidrage til lidelsen ved at fortælle om den."

   

   

   

   

   

   

   

   Skam: Den stille dræber

  "Det er ingen skam at have en psykisk sygdom, men det er skamfuldt at blive sygeliggjort, og skammeligt, hvis man kun ser sygdommen for at undgå at se den egentlige smerte."

  Læs mere

  Copyright ® 2014 integrativpsykoterapi.dk                                                        
  Integrativ Psykoterapi & Supervision

   Konference om jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi 8. & 9. juni 2015 i Roskilde  er åbent for tilmeldinger 

  Aftenforedrag  på Bornholm vedr. Skam d.29.1.2015